La tercera revolució industrial, tercera revolució cientificotècnica o revolució de la intel·ligència (RCT), és un concepte i una visió esbossats per Jeremy Rifkin i avalats pel Parlament Europeu, en una declaració formal aprovada el juny de 2006

Principal innovació: Les principals innovacions van ser la  computació o automatització de processos dels Ordinadors; el naixement d’internet i el. Word.

CAUSES

L’arribada dels nous mitjans de comunicació, ja que la televisió i l’Internet han aconseguit que hi hagi més comunicació entre totes les parts del món, facilitant l’accés a la informació per a gairebé tothom.

L’augment del finançament a l’R+D, ja que les investigacions desenvolupades en aquest camp han estat una de les principals causes de l’aparició de nous invents i eines essencials per a l’arribada de la Tercera Revolució Industrial.

La creació de nous sistemes que permeten que les energies renovables puguin donar més beneficis, i no és tan essencial l’ús de les energies no renovables. A això cal afegir la creixent important que s’està donant a la recerca de mesures contra la contaminació, gràcies al que guanyen en importància aquestes energies renovables.

La cada vegada més especialitzada mà d’obra, ja que els estudis superiors són cada dia més comuns, cosa que permet que aquests nous treballadors siguin conèixer-vos de les últimes tendències i siguin capaços de canviar la tecnologia actual gràcies a això.

Els nous mitjans de transport, l’aparició dels quals ha estat vital per a la globalització més gran, ja que ara és molt més fàcil viatjar d’una banda a l’altra i, per tant, l’economia entre països és més senzilla.

La reducció del sector secundari, i la major influència dels sectors terciaris i quaternari són una de les principals característiques de la Tercera Revolució Industrial, ja que aquestes darreres tasques van més relacionades amb el progrés sorgit de la revolució.

CANVIS/CONSEQÜÈNCIES

La també anomenada Tercera Revolució Tecnològica, estaria caracteritzada per:

 1. El canvi a energia renovable 100%.
 2. La conversió d’edificis en plantes d’energia.]
 3. Les bateries recarregables, l’hidrogen, i unes altres tecnologies d’emmagatzematge d’energia.
 4. Tecnologia smart grid es a dir de xarxa elèctrica intel·ligent de xarxa de distribució d’energia elèctrica -intel·ligent-.
 5. Transport basat en el vehicle elèctric (vehicles tot-elèctrics, híbrids endollables o híbrids elèctrics regulars) i de piles de combustible, utilitzant com a energia de propulsió l’electricitat renovable.
 6. L’economia i el treball s’han globalitzat, i no hi ha els grans murs que hi havia fa anys entre els països.
 7. Gràcies a les noves tecnologies cada dia és més senzill comunicar-se i moure’s entre grans distàncies.
 8. Grans avenços en les matèries relacionades amb l’energia, cosa que ha permès que els estats més desenvolupats estiguin deixant de banda les energies no renovables i passant a les renovables.
 9. L’augment de la tecnologia intel·ligent, essent cada dia més comú en tots els aspectes de la nostra vida.
 10. Aparició de nous mitjans de transport relacionats amb les noves formes d’energia, essent un exemple clar els nous cotxes elèctrics. Aquí et descobrim els invents de la Tercera Revolució Industrial que són més importants.
 11. La cada vegada menor importància de la mà d’obra enfront de les darreres innovacions, augmentant el nombre de treballadors en determinats sectors però reduint en gran mesura la quantia en altres
 12. La major dependència de l’ésser humà de la tecnologia, i cada vegada és més vital aquesta per realitzar gairebé totes les accions.
 13. La millora tecnològica ha permès que algunes tasques de sectors econòmics més primitius com el primari o el secundari assoleixin noves cotes, essent cada dia més rendibles.
 14. La tecnologia de la Tercera Revolució Indústria no només ha afectat l’economia, sinó que també ha estat important per a la nostra vida quotidiana, essent un exemple clar les grans millores en el camp de la salut que ha augmentat la nostra esperança de vida.

 ● Canvi de model: Desapareixen les limitacions físiques des del moment en què vídeos, imatges o so es converteixen en uns i zeros que es poden “transportar” o compartir online. De la producció massiva es comença a passar a la producció instantània i personalitzada. 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/causas-y-consecuencias-de-la-tercera-revolucion-industrial-3416.html

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3_industrial