Del 1870 – 1880 es van començar a prodiïr una sèrie de canvis en la producció de la industria. La Segona Revolució Industrial correspon a l’època 1870-1914 va ser un període de ràpid desenvolupament industrial . El volum del comerç internacional va augmentar gràcies el progressos de transport( xarxes de ferrocarrils transcontinentals) . La segona revolució industrial es caracteritza per la millora de producció gràcies les noves fonts d’energia (electricitat i petroli )

El 1881, F.W.Taylor, va demostrar que es podria millorar la qualitat del treball mitjançant l’estalvi de temps. L’objectiu era augmentar la producció a partir al fordisme un sistema que combinava la producció en sèrie. 

La segona revolució industrial va néixer de la utilització de noves fonts d’energia: L’electricitat i el petroli

Petroli

Oli mineral constituït per hidrocarburs es va aplicar a la industria de plàstic i l’obtenció d’energia termoelètrica.

Electricitat

L’electricitat va ser substituida pel vapor d’aigua. 

“Agent físic, subjecte a la llei de la conservació, que constitueix una de les formes possibles d’energia i al qual són deguts diversos fenòmens molt variats.” (segons la pàgina http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/segonarevolucioindustrial.ht)

Va haver-hi la desaparició de l’antic règim i va haver-hi l’aparició del Capitalisme industrial. Aquestes revolucions afecten a la població, l’agricultura, la tecnologia, el transport i el comerç i les indústries tèxtil i siderúrgica. 

La segona revolució industrial-Mariam Rifi Aida 1BAH timeline | Timeto

Font: https://www.timetoast.com/timelines/la-segona-revolucio-industrial-496153d5-0ec9-4a5f-b76d-9abc44411855