QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Aquesta quarta revolució industrial, també és coneguda com la indústria del futur. 

L’objectiu és millorar la comunicació, l’autocontrol i la producció de màquines intel·ligents per tal que puguin analitzar i diagnosticar problemes sense necessitat d’intervenció humana.

Algunes de les bases tecnològiques d’aquesta revolució són:

  • internet de les coses
  • Sistemes ciberfísics
  • La cultura del «fes-ho tu mateix» 

La indústria 4.0 no es redueix únicament a aquests quatre punts, sinó que va més enllà. És la quarta revolució industrial, de manera que s’emfatitza la idea d’una creixent i adequada digitalització i coordinació cooperativa en totes les unitats productives de l’economia.

Aquest concepte va sorgir per primer vegada a hamburg a l’any 2011 parlant de la necessitat d’impulsar una producció intel·ligent. 

La quarta revolució es basa en la digitalització de la industria.

Segons la wikipedia aquest són alguns dels reptes de la revolució.

“Econòmic: per tot el que suposa adaptar la indústria global a la indústria 4.0. Es necessita una gran inversió de capital alhora que una reforma dels models de negoci. No es coneixen els beneficis que es poden obtenir a partir d’aquesta però, tot i així, la inversió en la indústria 4.0 és molt gran i gairebé excessiva.

Social: suposa la pèrdua de molts oficis i llocs de treball per l’automatització de molts dels processos que passen a ser controlats per màquines i la intel·ligència artificial. Pot comportar problemes de vigilància, privadesa i desconfiança.

Polític: manca de regulació, normes i formes de certificacions ja que la reglamentació actual cada vegada és menys útil, per la qual cosa serà necessari crear una nova normativa. Degut a aquests problemes legals poc clars apareix el tema de la seguretat de dades.

Organitzatiu: problemes de seguretat informàtica, fiabilitat i estabilitat necessàries per a la comunicació màquina a màquina (M2M), necessitat de mantenir la integritat dels processos de producció, necessitat de protegir els coneixements industrials, baix compromís de direcció i, sovint, qualificació insuficient dels empleats.”

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_4.0

Aquestes tecnologies són claus i essencials.

  • Inteligència artificial (programes d’ordinador capços de fer operacions pròpies de la ment humana)
  • Robòtica col·laborativa (La maquinaria i/o els robots treballen conjuntament amb flexibilitat o facilitat de programació)
  • Big data (recol·lecció de dades i el seu anàlisi immediat per preveure problemes i prendre decisions intel·ligents)
  • Realitat virtual ( entorn d’aparença real que serveix per a l’entreteniment i la formació de treballadors)
  • Realitat augmentada (visió d’un entorn físic real a través d’un dispositiu. Fusió d’elements físics i reals que donen una realitat mixta o augmentada)

Indústria 4.0 a Espanya 

A Espanya, per culpa del descens gradual de recursos a l’agenda digital després de la crisi, es troba en un situació de cert retard envers els altres països, de fet només es situa en la posició número 25.

Indústria 4.0 a Catalunya 

Seguint un estudi que es va fer a l’any 2017, a Catalunya hi ha 365 empreses que ofereixen un servei relacionat amb la indústria 4.0

Tot aquest tema també és difícil d’implementar ja que és molt difícil trobar personal qualificat per poder utilitzar aquest estil de tecnología.

Aquests dispositius, tot i fer que les fàbriques siguin més eficients també les fa més vulnerables a ciberatacs, per tant requereixen d’un sistema de seguretat més elevats.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_4.0

Un personatge important per a la revolució és Klaus Schwab, fundador del “Foro económico mundial”, que a l’any 2016 va dir  que la quarta revolució industrial genera un món en el que els sistemes de fabricació virtuals i físics cooperen entre ells d’una manera flexible i a nivell global.

https://www.iberdrola.com/innovacion/cuarta-revolucion-industrial

https://metrology.news/samsung-and-ibm-embrace-fourth-industrial-revolution/.