Quarta revolució

QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Aquesta quarta revolució industrial, també és coneguda com la indústria del futur.  L’objectiu és millorar la comunicació, l’autocontrol i la producció de màquines intel·ligents per tal que puguin analitzar i diagnosticar problemes sense necessitat d’intervenció humana. Algunes de les bases tecnològiques d’aquesta revolució són: internet de les Saber més…

Tercera revolució

La tercera revolució industrial, tercera revolució cientificotècnica o revolució de la intel·ligència (RCT), és un concepte i una visió esbossats per Jeremy Rifkin i avalats pel Parlament Europeu, en una declaració formal aprovada el juny de 2006 Principal innovació: Les principals innovacions van ser la  computació o automatització de processos Saber més…

Primera revolució

REVOLUCIÓ AGRÍCOLA  La Revolució Agrícola fa referència a la transformació que va experimentar lagricultura i la ramaderia, amb motiu dels avenços tecnològics. Aquesta transformació es produeix entre els segles XVIII i XIX. Causes: -Desenvolupament de ferramentes i noves tecnologies que van permetre incrementar la producció. -Desenvolupament de tècniques i mecanismes Saber més…